Опреративни документи на ТУ-София


  • Справка мобилности университети 2015/2016
  • Справка мобилности предприятия 2015/2016
  • Заповед №4253/27.10.15 за изпълнение на мобилностите за 2015/2016
  • Финансиране на дейностите по програма Еразъм+ за 2015 / 2016 г.
  • Инструкция обучение пристигащи студенти 2015 / 2016

  • Информационен ден за студентите 2015 / 2016 г.
  • Бланка - отговорници по факултети