Възможност за партньорство към международна кредитна мобилност