Пристигащи студенти в ТУ-София от университети на държави от ЕС

  • (1) Формуляр за кандидатстване
  • (2) Споразумение за обучение
  • (3) Отчет за свършена работа
  • (4) Сертификат за извършено обучение
  • (5) Покана за приемане
  • (6) Удостоверение за студентска мобилност
  • (7) Справка за пристигащи студенти
  • (8) Request for accommodation