Пристигащи студенти на практика в България от университети на държави от ЕС

  • (12.1) Формуляр за кандидатстване
  • (12.2) Мотивационно писмо
  • (13) Споразумение за практика на пристигащи студенти
  • (14) Отчет за свършена работа
  • (15) Сертификат за проведена практика
  • (22) Покана за приемане