Новини по проекти

 

 

Презентация, от експертите на ЕК, във връзка с подаването на проектни предложения по КД2- Изграждане на капацитет във ВО