Мобилност с цел преподаване


Информация
 1. Критерии и условия за участие
 2. Таблица с кодове по държави
 3. Таблица с кодове по области на знание
 4. Таблица на икономическите сектори
 5. Грантове по държави
 6. Транспортни разходи;   Калкулатор за разстояния
 7. Таблица с актуални договори по университети за 2018-2019 г.
 8. Факултетни координатори по програма „Еразъм +“

Документи за подбор и класиране
 1. Удостоверение за съгласие от декана на факултета - 1 екз.
 2. Договор за мобилност с цел преподаване (Mobility Agreement for teaching) - 3 екз.
 3. Доклад с критерии за селекция от координатора на договора - 1 екз.
 4. Заповед за селекция и класиране - 1 екз.
 5. Протокол от заседанието на комисията за подбор и декларация за конфликт на интереси - 1 екз.

Документи за заминаване
 1. Личен договор с ТУ-София - 3 екз.
  (Личният договор да е придружен с удостоверение от банката за открита лична сметка в евро, съдържащо име, IBAN и BIC)
 2. Декларация за защита на лични данни - 1 екз.
 3. Удостоверение за престой (Certificate of Attendance) - 3 екз.
 4. Примерен текст на покана - 1 екз.
 5. Предложение за командировка - 1 екз.
 6. Доклад за допълнително финансиране
 7. Заповед за командировка (изготвя се от сектор МПО)
 8. Копие от европейска здравна карта и застраховка "Медицински разходи в чужбина"
  - Указания за застраховане - 1 екз.

Документи за отчет
 1. Удостоверение за присъствие (Certificate of Attendance)
 2. Договор за мобилност с цел преподаване (Mobility Agreement for teaching)
 3. Документи от пътуването
 4. Финален отчет - изпратен онлайн в 7 дневен срок