ОТДЕЛ  "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"

  Информация за чужденци, кандидат-студенти в ТУ - София

  Информация за чужденци, кандидат-докторанти или специализанти в ТУ-София

  Календарен график на учебния процес


Началник отдел Нели Лозанова
(+359 2) 965 35 46
Старши експерт Таня Кисьова,
(+359 2) 965 33 03
Факс (+359 2) 862 31 25
E-mail foreign.stud@tu-sofia.bg
Адрес 1000 София, бул. Климент Охридски 8
Блок 1
Стая 1154A, 1154B