semkovo logo

СКИ - УЧИЛИЩЕ в УСОБ Семково

за периода 08.04 - 13.04.2017г. вкл.

Справки и резервации в отдел СО - каб. 1151-3, тел.: 965-20-20, 868-34-03, 088 22 70 494

Великден и Гергьовден

Резервации ще се приемат за периодите на празниците Вeликден /14.04.- 16.04.2017 г./ и Гергьовден /29.04 - 06.05.2017г. Цените ще бъдат преференциални.

Справки и резервации в отдел СО - каб. 1151-3, тел.: 965-20-20, 868-34-03, 088 22 70 494