Отдел "Социално обслужване” (СО) осигурява отдиха на преподаватели, служители и студенти в почивните бази на ТУ - София". Координира дейността на УСОБ и Клуб – ресторанта.
E-mail: so@tu-sofia.bg

 

Ръководител отдел СО
Име: Георги Саев
Научна степен: доц. д-р
Телефон: 965 20 20, 868 34 03
E-mail: gsaev@tu-sofia.bg
Кабинет:1151-3

Главен специалист "Сезонни дейности"
Анна Колева
телефон: 965 20 20, 868 34 03
E-mail: ani@tu-sofia.bg
Kабинет: 1151-3

Старши експерт “Маркетинг и реклама”
Десислава Илиева
телефон: 965 32 40
E-mail:  
Kабинет: 1125 А

Старши експерт
Борислав Пеев
телефон: 965 30 22, 868 34 03
E-mail: Bpeev@tu-sofia.bg
Kабинет: 1125 А