nta2007_3_logo.jpg
Вестник за образование, наука и актуална информация.

Издание на Технически университет - София.

Излиза от 1959 година.

Заповядайте и на Facebook страницата ни!

Facebook page screenshot
Брой 6 / 2011 г.
Стр.1 от брой 490
Архив