ФАКУЛТЕТИ

Факултети в ТУ - СОФИЯ
1.
Факултет Автоматика
бл.2, ет.3, стая 2350, тел. 965-2612
2.
Електротехнически факултет
бл.12, ет.2, стая 12210, тел. 965 23 69
3.
Енергомашиностроителен факултет
бл.2, ет.3, стая 2346, тел. 965 32 92
4.
Машинно-технологичен факултет
бл.3, ет.2, стая 3228, тел. 965-3611
5.
Машиностроителен факултет
бл.4, ет.2, стая 4201а, тел. 965-3737
6.
Факултет Електронна техника и технологии
бл.1, ет.3, стая 1331, тел. 965-3063
7.
Факултет по телекомуникации
бл.1, ет.4, стая 1440, тел. 965-3107
8.
Факултет Компютърни системи и управление
бл.1, ет.4, стая 1441, тел. 965-2054
9.
Факултет по транспорта
бл.9, ет.3, стая 9308, тел. 965-2602
10.
Стопански факултет
бл.3, ет.2, стая 3233, тел. 965-2704
11.
Факултет приложна математика и информатика
бл.2, ет.2, стая 2228, тел. 965-2476
Функционални факултети в ТУ - София
12.
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт
бл.10, ет.2, стая 10214, тел. 965-3213
13.
Факултет за френско обучение по електроинженерство
бл.12, ет.6, стая 12609, тел. 965-2178
14.
Факултет за английско инженерно обучение
бл.2, ет.5, стая 2507, тел. 965-2618
Факултет в ИПФ СЛИВЕН
15.
Инженерно-педагогически факултет - Сливен
гр. Сливен бул. "Бургаско шосе" 59
Факултети в гр. ПЛОВДИВ
16.
17.
Факултет по електроника и автоматика
Факултет по машиностроене и уредостроене
гр. Пловдив, бул. "Цанко Дюстабанов" 25