Покана за конференцията

Оттук може да изтеглите поканата за XXII Научна конференция с международно участие ЕМФ 2017.