Факултет Автоматика

ФА Управление Канцеларии Катедри Специалности

ФА - Канцеларии

Канцеларии

Деканска канцелария

Име: маг. инж. Мария Ангелова Духлева
Телефон: 965 24 06
Факс:  
E-mail: mduhleva@tu-sofia.bg
Кабинет: 2340

Факултетна канцелария - студенти

Име: маг. инж. Соня Димитрова Асенова
маг. Камелия Бойчева Манова
Телефон: 965 26 12
Факс:  
E-mail: sasenova@tu-sofia.bg
fa-umo@tu-sofia.bg
Кабинет: 2325