Факултет Автоматика

ФА Управление Канцеларии Катедри Специалности

ФА - История

Автоматика

Хабилитираните преподаватели са 68. Защитени са 337 докторски дисертации, а сега се обучават 39 докторанти и 16 специализанти.

Характерно за Факултет Автоматика е, че преподаваните учебни дисциплини са с фундаментален и надотраслов характер. Това осигурява на завършилите специалисти възможности за реализация във всички сфери на индустрията и икономиката.

 

  Страница на ФА