Факултет Автоматика

ФА Управление Канцеларии Катедри Специалности

ФА - Специалности

СПЕЦИАЛНОСТ “АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА”(АИУТ) – бакалавърска и магистърска със следните специализации:

Обучението по специалността АИУТ съчетава:

Деканат: блок 2, стая 2350, тел. (+359 2) 965 34 17