Факултет Автоматика

ФА Управление Канцеларии Катедри Специалности

Доц. д-р Кънчо Панайотов Иванов

Бланки за протоколи за лабораторни упражнения

Упр. 1  Изследване на линейна електрическа верига при синусоидален
           режим 

Упр. 2  Изследване на напрежителен резонанс 

Упр. 3  Изследване на токов резонанс

Упр. 4  Изследване на линейни електрически вериги с индуктивни връзки 

Упр. 5  Изследване на несимитрични режими в трифазна електрическа
           верига със статичен товар

Упр. 6  Изследване на несиметрична трифазна система посредством
           филтри за симетрични съставки

Упр. 7   Изследване на свързани четириполюсници 

Упр. 8   Изследване на периодични несинусоидални процеси

Упр. 9   Изследване на преходни процеси в линейни електрически вериги 

Упр.10  Изследване на нелинейни електрически вериги при постоянен ток


Упр.11  Изследване на електрическо поле с помощта на електролитна
           вана 
© 2012

назад