Основател на катедра

"АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО"

и неин ръководител от 1970  до 1997 година е
проф. д-р инж. Владимир Гановски.
 

 

 

 

 

Катедра "Автоматизация на дискретното производство" е създадена през 1970 година, съгласно Решение на МС N° 320/15.07.1970 год. От 1974 г. специалността е преименувана на "Автоматизирано оборудване в машиностроенето" (АОМ). При създаването на широко профилната специалност "Машиностроене и уредостроене" през 1992 г. специалността АОМ се трансформира като специализация "Автоматизираща техника и инженеринг".