КОНФЕРЕНЦИИ

         XII Национална конференция с международно участие “Eлектроника 2014”,
          15 май 2014 г. Национален дом на науката и техниката
         XVIII Международен симпозиум по електрически апарати и технологии SIELA 2014,
          29 - 31 май 2014, Бургас
         VI Международна Научна Конференция "Е-управление" – 02-04 юни 2014 г. в УСОБ Созопол, България
         XII Международна конференция "Предизвикателства пред висшето образование през 21 век"
          2014, 3-6 юни, Созопол
         40та Конференция "Приложение на математиката в техниката и икономиката" (AMEE'14)
          8 - 13 юни 2014
         Международна конференция Автоматика '2014, ФА в периода 13 - 15.06.2014г., в УСОБ - Созопол
         ХXIII Международна НТК "Автоматизация на дискретното производство АДП - 2014"
          19 - 22 юни 2014 г., в дните на науката на ТУ - София
         Международна научна конференция "Мениджмънт и инженеринг", 22 - 25 юни 2014 г. гр. Созопол
         XLIX Международна научна конференция по Информационни, комуникационни и енергийни системи
          ICEST 2014, 25 - 27 Юни 2014, Ниш, Сърбия.
         Национална конференция с международно участие Сливен '2014, Факултет и Колеж Сливен
          от 27 - 29.06.2014г., в гр. Сливен, в дните на науката на ТУ - София
         22ра Международна конференция по "Нелинейна динамика на електронни системи"(NDES2014),
          от 4 до 6 юли, Албена
         15та Международна конференция по "Инженерни приложения на невронните мрежи" (EANN2014),
          от 5 до 7 септември, София, бл. 12 на ТУ София
         XXIV национален научен симпозиум с международно участие
          "Метрология и метрологично осигуряване 2014" от 7 до 11 септември 2014г., Созопол
         XXIII Международна научна конференция Електронна техника - ЕТ2014
          Созопол, 11 - 13 септември, 2014
         Национална конференция с международно участие ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2014, Факултет и
          Колеж Сливен от 12 - 14.09.2014г., в гр. Каварна, в дните на науката на ТУ - София
         Международна научна конференция по "Aвиационна, автомобилна и железопътна техника и
          технологии" Транспортен факултет, БулТранс 2014, от 17-19 септември, гр.Созопол
         XIX Научна конференция с международно участие ЕМФ 2014, 14-17 септември 2014, Созопол
         VI Научна конференция "ЕФ 2014" от 15 до 17 септември 2014, Созопол
         Юбилейна 10-та Лятна школа по "Теоретична електротехника", Созопол, 19-22 Септември 2014 г.
         XXVIII Международна научна конференция по Информационни технологии (ИнфоТех-2014),
          18-19 септември 2014, Св. Константин и Елена
         II-ра Научна конференция с международно участие „Съвремении технологи в културно-историческото
          наследство“ от 08 до 11 октомври 2014 гр.София
         22-ва национална конференция с международно участие "Телеком 2014",
          23 и 24 Октомври 2014 г., Национален дом на науката и техниката, София

назад