Нормативни документи
Законодателство на Република България
Текущи нормативни разпоредби на ТУ-София
Правилници на ТУ-София приети от Общото събрание
Правилници на ТУ-София приети от Академичния съвет