Вестник Нов технически авангард

Издание на Технически университет - София.
Вестник за образование, наука и актуална информация.
Излиза от 1959 година.

първа страница
Брой 8/2015   Брой 7/2015   Брой 6/2015   Брой 5/2015   Брой 4/2015   Брой 3/2015   Брой 2/2015   Брой 1/2015   Брой 8/2014   Брой 7/2014   Брой 6/2014   Брой 5/2014   Брой 4/2014   Брой 3/2014   Брой 2/2014   Брой 1/2014   Брой 8/2013   Брой 7/2013   Брой 6/2013   Брой 5/2013   Брой 4/2013   Брой 3/2013   Брой 2/2013   Брой 1/2013   Брой 7/2012  Брой 6/2012  Брой 5/2012  Брой 4/2012  Брой 3/2012  Брой 2/2012  Брой 1/2012  Брой 6/2011  Брой 4/2011  Брой 3/2011  Брой 2/2011  Брой 1/2011  Брой 6/2010  Брой 5/2010  Брой 4/2010  Брой 3/2010  Брой 2/2010  Архив на по-стари броеве

  Вестник Технически авангард е създаден през 1959 г., от тогавашните студенти Стефан Велев, Захари Главчовски, Иван Въргов и Петър Долапчиев, които без пишеща машина, започват да правят и издават първия брой на вестника на МЕИ Технически авангард. Стефан Велев с едно съобщение събира десетина души, които имат желание да сътрудничат на вестници, списания и да се занимават и с журналистика, освен със следването. Сред пионерите - сътрудници в създаването на вестника е бил и проф. дтн. инж. Виктор Анчев от МТФ. Още на първата сбирка става ясно, че ще се опитат да издават и свой вестник.
  Първата редакция на изданието се помещава на тавана в сградата до паметника Левски, ул. 19 февруари № 1, стая 412. В много отношения вестникът е водещ, става: първи с цветна снимка, първи с електронен фотонабор, първи на офсетов печат.
  Вестникът е носител на орден Кирил и Методий ІІІ степен, два пъти е награждаван със златен медал на Технически университет – София и е удостоен с почетен плакет на Съюза на българските журналисти. В програмната статия на брой 1 от 1 октомври 1959 г. За любим и хубав вестник пише:
  Необходимостта от вестник на Машинно-електротехническия институт беше назряла. И ето, в ръцете си държите първия брой на Технически авангард. Минали са вече усилията на десетина ентусиасти да подготвят и издадат приемника на стария Политехник – обогатен и интересен. Преди всичко редколегията би желала Авангард да бъде действително Наш вестник. В него да намерим онова, което ни интересува, да задоволи многобройните нужди, интереси и изисквания на читателите. Ние ще положим усилия Технически авангард да стане любим и търсен вестник.
  Този брой е 12 стр. формат А3 първа и последна страница в цвят. Страниците му съдържат словото на ректора проф. Саздо Иванов и репортаж от световния фестивал на младежта и студентите, основните задачи на комсомолските дружества, отчет за бригадирското лято, и репортаж на Захари Главчовски с уникални снимки от Слънчев бряг преди 50 години, лично творчество, хумор, епиграми, тематична кръстословица, съвети към Заека и др.
 Главни редактори на вестника през годините са били Стефан Велев, Захари Главчовски, доц. Янко Михайлов, проф. Владимир Топенчаров, проф. Весел Савов, проф. Саркис Саркисян, доц. Пенко Филипов, доц. Тодор Ячев, ст. преп. Веселин Вапорджиев, проф. Кирил Варсамов, доц. Кузо Кузов, ст. н. с. Младен Цонев, проф. Здравка Чернева, доц. Любомир Българанов, Лидия Недекова.
архивен брой архивен брой архивен брой архивен брой архивен брой архивен брой архивен брой архивен брой

[Към началото]
Редакция на Вестник Нов технически авангард
каб. 4520, тел. 02/965 37 91, e-mail: ntared@tu-sofia.bg
Работно време: 8:30 ч. – 17:00 ч., Обедна почивка: 12:30 ч. – 13:00 ч.
Главен редактор – Ивайло Пеев, e-mail: i_peev@tu-sofia.bg
Редактор – Иван Колев, e-mail: kolev_nta@tu-sofia.bg
Фотограф – Паскал Чакъров, e-mail: paskal_nta@tu-sofia.bg
Графичен дизайн – Радостина Денчева, e-mail: ina_nta@tu-sofia.bg
Разпределител печат - Цветка Велчева, e-mail: cvelcheva_nta@tu-sofia.bg
Електронно издание - Калин Димитров, e-mail: kld@tu-sofia.bg
Вестник Нов технически авангард можете да намерите в:
Редакция НТА - каб. 4520,
Кариерен център – каб. 12 122,
Библиотечно-информационен център - Блок 2,
Информационен център - 2125, ТУ – София, а също така и на сайта на ТУ - София.