СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ
(каб. 1152-2, тел. 965 39 95)

 

За първи курс - РЕД за настаняване в студентските общежития към Технически университет – София

Настанителна заповед за студентските общежития на ТУ – София за 2014/2015 г.

Методика за класиране на студентите за студентските общежития на ТУ – София и
           график на настанителна кампания 2014/2015 г.

Правила за класиране на студентите за студентските общежития на ТУ – София

Правилник за вътрешния ред в студентските общежития и столове на ТУ-София


назад