ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ (ДФВС)

Департаментът за физическо възпитание и спорт предлага занимания по: плуване, тенис на корт, фитнес, баскетбол, волейбол, футбол, хандбал, ски, гребане, тенис на маса и др.

Към департамента има две секции:


ДИРЕКТОР

Име:

Ст.преп. Иван Петров Венков

Телефон:

965-30-05

Факс:

862-66-12

E-mail:

iv_venkov@tu-sofia.bg

Кабинет:

Спортен комплекс - 305

ЗАМ. ДИРЕКТОР УД

Ръководител:

Ст.преп. Иван Стоянов Иванов

Телефон:

965 30 03

Факс:

 

E-mail:

isto@tu-sofia.bg

Кабинет:

Спортен комплекс - 303

РЪКОВОДИТЕЛ СЕКЦИЯ
“Индивидуални спортове и спортни игри”

Ръководител:

Ст.преп. Велизар Васков Лозанов

Телефон:

965 20 12

Факс:

 

E-mail:

v_lozanov@tu-sofia.bg

Кабинет:

Спортен комплекс - 312

РЪКОВОДИТЕЛ СЕКЦИЯ
“Водни и планински спортове”

Ръководител:

Ст.преп. Александър Александров Александров

Телефон:

965 32 78

Факс:

 

E-mail:

alexandrov@tu-sofia.bg

Кабинет:

Спортен комплекс - 310