СТРУКТУРА  НА  ТУ - СОФИЯ

Зам. рект. по учебна дейност Зам. рект. по НПД Зам. рект. по АСК Главен секретар Дирекция 'Финансии' Дирекция 'СВО' Обществени поръчки Контролен съвет Ректор Академичен съвет Зам. рект. по УД Зам. рект. по НПД Зам. рект. по АСК Главен секретар Обществени поръчки Общо събрание Главен юрисконсулт Ректорски съвет Секретар на АС Финансии СВО