XXI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ТЕЛЕКОМ 2013

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Text Box: НДНТ - София

 

Text Box: Начало      Text Box: Организатори      Text Box: Информация       Text Box: Покана      Text Box: Контакти      Text Box: Архив

   * English

                     

 

 

Предстоящата национална конференция с международно участие „ТЕЛЕКОМ 2013” е 21-ва поред и ще се проведе на 17 и 18 октомври 2013 г. за четвърта поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

От 1992 до 2009 г. националната конференция “ТЕЛЕКОМ” се провежда в Международния дом на учените (МДУ) “Фр. Жолио-Кюри”, гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите.

От 1994 г. Конференцията се провежда ежегодно, като целта е да се създадат условия, възможности и среда на специалистите от различните области на телекомуникациите за обмен на знания, опит и идеи.