XXII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ТЕЛЕКОМ 2014

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ - СРЕДА ЗА ВЗАИМНА СВЪРЗАНОСТ

Text Box: НДНТ - София

 

Text Box: Начало      Text Box: Организатори      Text Box: Информация       Text Box: Покана      Text Box: Контакти      Text Box: Архив

   * English

                     

 

 

Предстоящата национална конференция с международно участие „ТЕЛЕКОМ 2014” е 22-ра поред и ще се проведе на 23 и 24 октомври 2014 г. за пета поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

От 1992 до 2009 г. националната конференция “ТЕЛЕКОМ” се провежда в Международния дом на учените (МДУ) “Фр. Жолио-Кюри”, гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите.

От 1994 г. Конференцията се провежда ежегодно, като целта е да се създадат условия, възможности и среда на специалистите от различните области на телекомуникациите за обмен на знания, опит и идеи.