ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

Име: Валентин Иванов Димитров
Научна степен: маг. инженер
Телефон: (+359 2) 965 24 60, (+359 2) 868 30 46
Факс: (+359 2) 868 30 46
E-mail: valdim@tu-sofia.bg
Кабинет: 1245А

Секретар

Име: маг. икон. Вержиния Димитрова Туджарова
Телефон: (+359 2) 965 2460, 965 3460
E-mail: verginia@tu-sofia.bg
Кабинет: 1245А