НВМОП - 2010 г.

7. Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София

6. Извършване на строително монтажни работи в сградите на Филиала на ТУ – София в град Пловдив

5. Доставка на нови настолни компютърни системи, преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни компоненти и компютърна мултимедия за нуждите на НИС към Технически университет – София

4. Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на учебните корпуси на ТУ-София

3. Текущ и авариен ремонт на студентски общежития и столове (СОС)
на ТУ-София

2. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ - София

1. Доставка на обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси