НВМОП - 2011 г.

8. Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от Технически университет – София
Уведомление за отваряне на ценовите оферти


7. Доставка на тонери за копирни машини и тонери за лазерни принтери за нуждите на Технически университет – София
Уведомление за отваряне на ценовите оферти


6. Текущ и авариен ремонт на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) на ТУ–София
Уведомление за отваряне на ценовите оферти


5. Доставка на обзавеждане за библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали, общежития и офиси
      5.1. Писмо отговор от 12.09.2011 г. на въпроси към процедура № 5


4. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на стаи, санитарни възли и коридори в блок № 4 от Студентски общежития на ТУ–София
      4.1. Писмо отговор от 18.08.2011 г. на въпроси към процедура № 4
      4.2. Писмо отговор от 22.08.2011 г. на въпроси към процедура № 4


3. Извършване на строителен надзор, вкл. изготвяне на технически паспорти, при реализиране на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обекти учебни блокове №№ 1, 8, 9 и 10 на ТУ-София
      3.1. Съобщение за получаване на документация
Уведомление за отваряне на ценовите оферти


2. Осигуряване на самолетни, автобусни и влакови билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на Технически университет - София
      2.1. Писмо отговор от 01.06.2011 г. на въпроси към процедура № 2


1. Извършване на строителен надзор, вкл. изготвяне на технически паспорти, при реализиране на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обекти учебни блокове № № 1, 8, 9 и 10 на ТУ–София
      1.1. Писмо отговор от 07.03.2011 г. на въпрос към процедура № 1
Заповед № 1355/19.05.2011 за прекратяване на процедурата
Решение за прекратяване на процедурата.