НВМОП - 2012 г.

3. Текущ и авариен ремонт на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) на ТУ – София
Уведомление за отваряне на ценовите оферти


2. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на стаи, санитарни възли и коридори в блокове №№ 2, 16 от Студентски общежития на ТУ – София
      2.1. Писмо отговор от 15.03.2012 г. на въпроси към процедура № 2
      2.2. Писмо отговор от 16.03.2012 г. на въпроси към процедура № 2
Уведомление за отваряне на ценовите оферти


1. Извършване на текущи и аварийни СМР за поддръжка на учебните корпуси на ТУ – София
      1.1. Писмо отговор от 23.02.2012 г. на въпроси към процедура № 1
      1.2. Писмо отговор от 28.02.2012 г. на въпроси към процедура № 1
      1.3. Писмо отговор от 06.03.2012 г. на въпроси към процедура № 1
      1.4. Писмо отговор от 08.03.2012 г. на въпроси към процедура № 1
Уведомление за отваряне на ценовите оферти