Публични покани - 2012 г.

30. Доставка пожарогасители за филиала на ТУ – София в град Пловдив
    Документацията е публично достъпна от 20.12.2012 г. до 03.01.2013 включително

29. Доставка на уреди и електрически апарати за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 18.12.2012 г. до 14.01.2013 включително

28. Доставка на инструменти за ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 18.12.2012 г. до 11.01.2013 включително

27. Доставка на копирни машини и многофункционални устройства за ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 13.12.2012 г. до 04.01.2013 включително

26. Доставка на средства за презентация за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 10.12.2012 г. до 19.12.2012 включително

25. Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ- София и на изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 28.11.2012 г. до 06.12.2012 включително

24. Доставка на инструменти за ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 23.11.2012 г. до 03.12.2012 включително

23. Застраховане на МПС-та за нуждите на ТУ – София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 23.11.2012 г. до 03.12.2012 включително

22. Доставка на средства за презентация за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 21.11.2012 г. до 03.12.2012 включително

21. Доставка на далекосъобщителни услуги - осигуряване на интернет трафик (национален и международен) за нуждите на ТУ-София и изнесените звена.
    Документацията е публично достъпна от 16.11.2012 г. до 30.11.2012 включително

20. Закупуване на книги и учебници за нуждите на ТУ-София и на изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 16.11.2012 г. до 27.11.2012 включително

19. Доставка, изграждане и интегриране на специализирана система за мрежова сигурност към съществуващата университетска компютърна мрежа на ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 14.11.2012 г. до 28.11.2012 г. включително

18. Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги за Технически университет - София
    Документацията е публично достъпна от 14.11.2012 г. до 26.11.2012 г. включително

17. Доставка на измервателни уреди – осцилоскопи и везни за ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 13.11.2012 г. до 23.11.2012 г. включително

16. Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 07.11.2012 г. до 15.11.2012 г. включително

15. Извънгаранционна сервизна подръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи – периодични технически профилактични прегледи и ремонтни работи, за филиал Пловдив към ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 23.10.2012 г. до 05.11.2012 г. включително

14. Доставка на електроматериали за нуждите на ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 15.10.2012 г. до 24.10.2012 г. включително

13. Доставка на работно и униформено облекло за нуждите на ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 05.10.2012 г. до 17.10.2012 г. включително

12. Доставка на дърва за огрев за УСОБ – Семково и УСОБ – Незабравка – Пловдив към ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 01.10.2012 г. до 11.10.2012 г. включително

11. Доставка на дърва за огрев за УСОБ – Семково и УСОБ – Незабравка – Пловдив към ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 31.07.2012 г. до 31.08.2012 г. включително

10. Дезинсекция срещу хлебарки и летящи насекоми, дератизация срещу гризачи на СОС, учебните корпуси и изнесените звена на ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 31.07.2012 г. до 10.08.2012 г. включително

9. Извършване на преглед за преоценка на дълготрайни материални активи на ТУ-София и неговите звена” по обособени пoзиции
    Документацията е публично достъпна от 27.07.2012 г. до 06.08.2012 г. включително

8. Пране на постелъчен инвентар, покривки, пердета, хавлиени кърпи, одеяла и др. за нуждите на УСОБ-СЕМКОВО и Факултет и колеж - Сливен към ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 27.07.2012 г. до 06.08.2012 г. включително

7. Доставка на постелъчен инвентар за нуждите на ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 24.07. до 03.08 2012 г. включително

6. Закупуване на книги и учебници за нуждите на ТУ - София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 17.07. до 17.08 2012 г. включително

5. Доставка на дърва за огрев за УСОБ – Семково и УСОБ – Незабравка – Пловдив към ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 10.07. до 27.07 2012 г. включително

4. Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ–София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 03.07. до 16.07 2012 г. включително

3. Пране на постелъчен инвентар, покривки, пердета, хавлиени кърпи, одеяла на ТУ - София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 03.07. до 12.07 2012 г. включително

2. Доставка на изделия и артикули за почистване за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 02.07. до 13.07.2012 г. включително

1. Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 26.06. до 10.07.2012 г. включително