Публични покани - 2013 г.

33. Изготвяне на доклад от детайлно обследване за енергийна ефективност и резюме от доклада за сградата на учебен блок № 4 на Технически Университет – София, за кандидатстване за финансиране на мерки по енергийна ефективност от Националния Доверителен Екофонд (НДЕФ), съгласно Национална схема за зелени инвестиции
    Документацията е публично достъпна от 17.12.2013 до 16 ч. на 08.01.2014 г. включително


32. Застраховка на дълготрайни материални активи (ДМА) на ТУ- София и на изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 22.11.2013 до 16 ч. на 02.12.2013 г. включително


31. Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Технически университет - София
    Документацията е публично достъпна от 13.11.2013 до 16 ч. на 22.11.2013 г. включително


30. Застраховане на МПС-та за нуждите на ТУ – София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 8.11.2013 до 16 ч. на 20.11.2013 г. включително


29. Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ – София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 31.10.2013 до 16 ч. на 11.11.2013 г. включително


28. Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за ТУ - София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 22.10.2013 до 16 ч. на 30.10.2013 г. включително


27. Доставка на електроматериали за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 18.10.2013 до 16 ч. на 28.10.2013 г. включително


26. Доставка на специализирано оборудване за проектиране на интегрални схеми и МЕМС
    Документацията е публично достъпна от 7.10.2013 до 16 ч. на 15.10.2013 г. включително


25. Доставка на специализирано оборудване за проектиране на интегрални схеми и МЕМС
    Заповед за оттегляне на публичната покана с предмет "Доставка на специализирано оборудване за проектиране на интегрални схеми и МЕМС"


24. Проверка, ремонт, закупуване и зареждане на пожарогасители и пожарогасителни средства за ТУ – София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 10.09.2013 до 16 ч. на 23.09.2013 г. включително


23. Доставка на лазерен виброметър за лаб. „CAD/CAM/CAE в индустрията“, МТФ, ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 7.08.2013 до 16 ч. на 19.08.2013 г. включително


22. Доставка на комплексен уред за тестване и генериране на шокови натоварвания за лаб. „CAD/CAM/CAE в индустрията“, МТФ, ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 7.08.2013 до 16 ч. на 19.08.2013 г. включително


21. Доставка на генератор на вибрации за лаб. „CAD/CAM/CAE в индустрията“, МТФ, ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 7.08.2013 до 16 ч. на 19.08.2013 г. включително


20. Проверка, ремонт, закупуване и зареждане на пожарогасители и пожарогасителни средства за ТУ – София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 2.08.2013 до 16 ч. на 16.08.2013 г. включително


19. Извършване на консултантски услуги за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност на учебен блок № 4 на Технически Университет – София, финансиран от Национален Доверителен Еко Фонд (НДЕФ), съгласно Национална схема за зелени инвестиции
    Документацията е публично достъпна от 25.07.2013 до 16 ч. на 02.08.2013 г. включително


18. Доставка на дърва за огрев за УСОБ – Семково и УСОБ – Незабравка – Филиал Пловдив към ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 23.07.2013 до 16 ч. на 01.08.2013 г. включително


17. Пране на постелъчен инвентар, покривки, пердета, хавлиени кърпи, одеяла на УСОБ - Созопол към ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 23.07.2013 до 16 ч. на 01.08.2013 г. включително


16. Доставка на изделия и артикули за почистване за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 01.07.2013 до 16 ч. на 10.07.2013 г. включително


15. Експериментална площадка за изследване на технологии за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници
    Документацията е публично достъпна от 21.06.2013 до 16 ч. на 02.07.2013 г. включително


14. Доставка на оборудване за плувен басейн собственост на ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 21.06.2013 до 16 ч. на 05.07.2013 г. включително


13. Пране на постелъчен инвентар, покривки, пердета, хавлиени кърпи, одеяла на ТУ - София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 21.06.2013 до 16 ч. на 05.07.2013 г. включително


12. Доставка на на работно и униформено облекло за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 19.06.2013 до 16 ч. на 01.07.2013 г. включително


11. Дезинсекция срещу хлебарки и летящи насекоми, дератизация срещу гризачи на СОС, учебните корпуси и изнесените звена на ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 11.06.2013 до 16 ч. на 02.07.2013 г. включително


10. Доставка на средства за презентация за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 11.06.2013 до 16 ч. на 24.06.2013 г. включително


9. Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 11.06.2013 до 16 ч. на 19.06.2013 г. включително


8. Комплексно обслужване на щатния персонал на ТУ –София и изнесените звена от Служба по трудова медицина
    Документацията е публично достъпна от 11.06.2013 до 16 ч. на 19.06.2013 г. включително


7. Комплексно обслужване на щатния персонал на ТУ –София и изнесените звена от Служба по трудова медицина
    Заповед за оттегляне на публичната покана с предмет "Комплексно обслужване на щатния персонал на ТУ –София и изнесените звена от Служба по трудова медицина"


6. Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 04.06.2013 до 16 ч. на 19.06.2013 г. включително


5. Извършване на топлоенергиен мениджмънт и енергоефективно управление на абонатни станции в сградите на СОС и учебните корпуси на ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 15.05.2013 до 16 ч. на 29.05.2013 г. включително


4. Доставка на строителни материали за ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 13.05.2013 до 16 ч. на 28.05.2013 г. включително


3. Доставка на уреди и електрически апарати за ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 18.02.2013 до 16 ч. на 07.03.2013 г. включително


2. Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебните командировки в чужбина на преподавателите, служители, докторанти и студенти на Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 18.02.2013 до 16 ч. на 28.02.2013 г. включително


1. Извънгаранционно абонаментно поддържане на специализирано полиграфическо техническо оборудване на ИТУС към НИС на ТУ – София
    Документацията е публично достъпна от 12.02.2013 до 16 ч. на 21.02.2013 г. включително