ЗОП - предварителни обявления

Писмо до АОП
Писмо до ДВ

1. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки доставка на стоки и услуги, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

2. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Текущ и авариен ремонт на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ-София

3. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи за обновяване на учебен блок №8 на ТУ-София.

4. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки по ЕС, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

5. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги по ЕС, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

6. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на студентските общежития и столове (СОС) на ТУ – София.

7. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обекти, учебни блокове № № 1, 9 и 10 на ТУ-София.