ЗОП - предварителни обявления

Към 29.02.2012 г.

1. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки по ЕС, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

2. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

3. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

4. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел oсновен ремонт на лаборатории и кабинети в учебен блок № 1 на ТУ-София.

5. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел oсновен ремонт на учебен блок № 4 на ТУ-София.

6. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Изграждане на експериментално - изследователски системи за отопление, вентилация и охлаждане с възобновяеми енергийни източници на учебен блок № 8 на Технически университет – София.

7. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел oсновен ремонт на учебен блок № 11 на ТУ-София.

8. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел Основен ремонт на ДФВС при ТУ-София.