ЗОП - предварителни обявления

1. Обследване състоянието на конструкциите на сградния фонд на ТУ-София и изнесените звена.

2. Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана - физическа защита чрез невъоръжен персонал, обслужване на систетема за видеонаблюдение и контрол на достъпа на студентски общежития бл. №№2,3,4,12,13,14,16,33 вх.А, 54вх.А,Б и В,59вх.А,Б ,В,Г на Технически университет - София, намиращ се в гр. София, Студентски град.

3. Предварителнo обявлениe за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

4. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

5. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за услуги -проекти, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

6. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

7. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строително монтажни работи в сградите на Филиала на ТУ - София в град Пловдив.

8. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на учебен блок № 4 на Технически Университет – София по Ос 1 – Национална схема за зелени инвестиции към Национален Доверителен Еко Фонд.

9. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел Основен ремонт на ДФВС при ТУ-София.

10. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел oсновен ремонт на лаборатории и кабинети в учебен блок № 1 ,катедра " Микроелектроника” на ТУ-София.

11. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Текущ и авариен ремонт на учебните сгради на ТУ-София.

12. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел oсновен ремонт на учебен блок № 4 на ТУ-София.

13. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел oсновен ремонт на учебен блок № 11 на ТУ-София.

14. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Текущ и авариен ремонт на на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ-София

15. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на учебен блок № 3 на Технически Университет – София по Ос 1 – Национална схема за зелени инвестиции към Национален Доверителен Еко Фонд.

16. Предварително обявление за процедурa за възлагане на общественa поръчкa, която Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца - Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на студентски общежития и столове (СОС) на ТУ-София.