ЗОП - предварителни обявления

1. Предварителнo обявлениe за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, по Директива 2004/18/ЕО, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

2. Предварително обявление за процедури за възлагане на обществени поръчки за доставки, които Технически университет - София възнамерява да открие през следващите 12 месеца.

3. „Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на учебните корпуси на Технически университет – София“

4. „Извършване на строително - монтажни работи в сградите на Филиала в град Пловдив на Технически университет – София“

5. „Извършване на текущи и аварийни строително - монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на Студентски общежития и столове (СОС) на Технически университет – София”.

6. „Извършване на строително - монтажни работи с цел основен ремонт на сградата на студентско общежитие блок №16 на Технически университет – София”.

7. „Извършване на строителни и монтажни работи по проект „Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на студентско общежитие блок №14 на Технически университет – София“