Начало

 

Актуална информация на обявените от Технически Университет - София обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще намерите в обновения профил на купувача на адрес http://zop.tu-sofia.bg.