ЗОП - 2008 г.

22. Доставка на канцеларски материали за нуждите на Технически
      университет – София и неговите поделения

21. Закупуване на самолетни, влакови и автобусни билети за превоз на
      пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебни командировки
      в чужбина на преподаватели, служители, докторанти и студенти на
      ТУ-София

20. Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво, гориво за
      отопление и ГСМ продукти

19. Обзавеждане на библиотека, компютърни зали, лаборатории, учебни зали,
      общежития и офиси

18. Доставка чрез покупка на нови стоки - настолни компютърни системи,
     преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни
     компоненти и мултимедия

17. Основен ремонт на учебен корпус № 4 на ТУ-София

16. Реконструкция и модернизация на ПГ по КТС – гр. Правец

15. Реконструкция и надстрояване на библиотека и информационен център
     на ТУ София – II етап – довършителни работи

14. Доставка чрез покупка на нови стоки - настолни компютърни системи,
     преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни
     компоненти и мултимедия по обособени позиции с минимални технически
     характеристики, дадени в документацията

13. Доставка чрез покупка на ново техническо оборудване за издателството
     на ТУ-София и следгаранционното му обслужване

12. Реконструкция и модернизация на ДФВС на ТУ-София

11. Реконструкция и модернизация на ИПФ - Сливен

10. Текущ и авариен ремонт на СОС на ТУ–София

9. Основен ремонт на учебни корпуси на ТУ-София"

8. Основен ремонт на Студентските общежития и столове на ТУ-София

7. Текущ и авариен ремонт на учебни корпуси на Техническия университет

6. Реконструкция и модернизация на учебен блок № 2 на ТУ - София

5. Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа
    защита чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видео
    наблюдение и контрол на достъпа, на студентски общежития бл. №№ 2, 3,
    4, 12, 13, 14, 16, 33 вх. А, 54 вх. А, Б и В, 59 вх. А, Б, В и Г на ТУ – София,
    намиращи се в гр. София, Студентски град при условия, дадени в документ.

4. Доставка чрез покупка на техническо оборудване и системни програмни
    продукти за изграждане на информационната структура в нов научно
    информационен комплекс на ТУ-София”, по обособени позиции с минимални
    технически характеристики и количества, дадени в документацията.

3. Реконструкция и надстрояване на библиотека и информационен център на
    ТУ- София – II етап – довършителни работи.

2. Доставка на компютри втора употреба

1. Извършване на периодични доставки на хранителни продукти, осъществeни
    чрез покупка по предварително подавани заявки.