ЗОП - 2009 г.

8. Изготвяне на проект за оборудване на две книгохранилища в сутерена на нов научно информационен комплекс на ТУ-София с подвижна стелажна система (двустранни стелажи) с ръчно задвижване и доставка и монтаж на подвижната стелажна система

7. Доставка чрез покупка на лазерна система за микро и нано обработки чрез отнемане на материал

6. Доставка чрез покупка на нови стоки - настолни компютърни системи, преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни компоненти и мултимедия по обособени позиции с минимални технически характеристики, дадени в документацията

5. Доставка чрез покупка на нови стоки - настолни компютърни системи, преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни компоненти и мултимедия по обособени позиции с минимални технически характеристики, дадени в документацията

4. Доставка на електрическа енергия за База Сливен, Филиал Пловдив и
 УСОБ-Созопол и Равадиново на Технически университет – София”

3. Доставка на електрическа енергия за учебните блокове, студентските
 общежития и столове, УСОБ – Семково, УСОБ – Пчелина,ТУЕС – София
 и ПГ по КТС - Правец на Технически университет – София

2. Допълнителни СМР при изграждане на обект „Реконструкция и
 надстрояване на библиотека и информационен център” на ТУ-София
 ІІ етап – довършителни работи

1. Извършване на периодични доставки на хранителни продукти