ЗОП - 2010 г.

6. Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обекти учебни блокове № № 1р 8р 9 и 10 на ТУ–София
      6.1. Писмо отговор от 07.01.2011 г. на въпроси към
             процедура № 6, зададени на 05.01.2011 г.
      6.2. Писмо отговор от 10.01.2011 г. на въпроси към
             процедура № 6, зададени на 07.01.2011 г.
      6.3. Писмо отговор от 12.01.2011 г. на въпроси към
             процедура № 6, зададени на 10.01.2011 г.
      6.4. Писмо отговор от 14.01.2011 г. на въпроси към
             процедура № 6, зададени на 12.01.2011 г. и 13.01.2011 г.
      6.5. Писмо отговор от 17.01.2011 г. на въпроси към
             процедура № 6, зададени на 14.01.2011 г.

     Заповед № 211/31.01.11 за прекратяване на процедурата по обособена
     позиция № 2.
     Решение за прекратяване на процедурата.

     Заповед за прекратяване на процедурата № 912/04.04.2011.
     Решение за прекратяване на процедурата.

5. Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадните води от сградите на Филиала на ТУ – София в град Пловдив

4. Доставка на електрическа енергия за нуждите на Филиал Пловдив на Технически университет – София

3. Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги за нуждите на Технически университет - София и изнесените звена

2. Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги за нуждите на Технически университет - София и изнесените звена (прекратена)

1. Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на гласова телефонна услуга и линии под наем за нуждите на Технически университет – София и изнесените звена