ЗОП - 2011 г.

12. Извършване на периодични доставки на автомобилно гориво, гориво за отопление и гориво-смазочни продукти за нуждите на ту-софия и на изнесените звена


11. Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води от сградите на ТУ–София на територията на гр. София
     Решение за прекратяване на процедурата


10. Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и за вътрешно обновяване на обект учебeн блок № 8 на TУ – София
      10.1. Писмо отговор от 07.11.2011 г. на въпроси към
              процедура № 10, зададени на 07.11.2011 г.
      10.2. Писмо отговор от 14.11.2011 г. на въпроси към
              процедура № 10, зададени на 14.11.2011 г.
      10.3. Писмо отговор от 16.11.2011 г. на въпроси към
              процедура № 10, зададени на 15.11.2011 г.
      10.4. Писмо отговор от 18.11.2011 г. на въпроси към
              процедура № 10, зададени на 17.11.2011 г.


9. Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки на обекти учебни блокове № № 1, 9 и 10 на ТУ-София
      9.1. Писмо отговор от 12.09.2011 г. на въпроси към
             процедура № 9, зададени на 08.09.2011 г.
      9.2. Писмо отговор от 16.09.2011 г. на въпроси към
             процедура № 9, зададени на 15.09.2011 г.
      9.3. Писмо отговор от 19.09.2011 г. на въпроси към
             процедура № 9, зададени на 16.09.2011 г.


8. Доставка на електрическа енергия за учебните блокове, студентските общежития и столове, УСОБ – Семково, ТУЕС – София и ПГ по КТС - Правец на Технически университет – София


7. Подмяна на абонатни станции на обекти блокове № 2, 4, 12, 54А, 54Б, 54В, 59А, 59Б, 59В, 59Г от Студентски общежития на Технически университет – София и включването им към системата за дистанционен контрол


6. Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на покрива на спортна зала към ДФВС на ТУ–София


5. Изработка, доставка и монтаж на специализирано модулно оборудване за нов Библиотечно-информационен център на Технически университет – София
      5.1. Писмо отговор от 08.09.2011 г. на въпроси към
             процедура № 5, зададени на 08.09.2011 г.


4. Доставка на нови настолни компютърни системи, преносими компютри, компютърна периферия, монитори и компютърни компоненти за нуждите на Технически университет–София
      4.1. Писмо отговор от 10.08.2011 г. на въпроси към
             процедура № 4, зададени на 08.08.2011 г.
      4.2. Писмо отговор от 22.08.2011 г. на въпроси към
             процедура № 4, зададени на 22.08.2011 г.
     Решение за прекратяване на процедурата


3. Доставка на нови настолни компютърни системи, преносими компютри, компютърна периферия, монитори и компютърни компоненти за нуждите на НИС при ТУ–София
      3.1. Писмо отговор от 23.06.2011 г. на въпроси към
             процедура № 3, зададени на 21.06.2011 г.
      3.2. Писмо отговор от 12.07.2011 г. на въпроси към
             процедура № 3, зададени на 08.07.2011 г.


2. Доставка на топлинна енергия за нуждите на ТУ–София на територията на гр. София


1. Предоставяне на услуга за осигуряване на денонощна охрана – физическа защита чрез невъоръжен персонал, обслужване на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа на студентски общежития бл. 2, 3, 4, 12, 13, 14, 16, 33, вх. а, 54 вх. а, б и в, 59, вх. а, б, в и г на Технически университет – София (ТУ-София), намиращи се в гр. София, Студентски гради
      1.1. Писмо отговор от 03.06.2011 г. на въпроси към
             процедура № 1, зададени на 00.05.2011 г.