ЗОП - 2012 г.

16. Доставка на тонери за копирни машини и тонери за лазерни принтери за нуждите на Технически университет – София”, по следните обособени позиции
    Документацията е публично достъпна от 20.12.2012 г. до 16:00 часа на 28.01.2013 г.


15. Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 18.12.2012 г. до 16:00 часа на 23.01.2013 г.


14. Доставка на канцеларски материали за нуждите на Технически университет – София и неговите поделения
    Документацията е публично достъпна от 03.12.2012 г. до 16:00 часа на 11.01.2013 г.
      14.1. Писмо отговор от 11.01.2013 г. на въпроси към процедура № 14,
              зададени на 09.01.2013 г.


13. Доставка и монтаж на климатици за нуждите на Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 16.11.2012 г. до 16:00 часа на 15.01.2013 г.,


12. Доставка на нови настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, компютърна периферия, монитори, компютърни компоненти и мрежово оборудване за нуждите на Технически университет – София
    Документацията е публично достъпна от 14.11.2012 г. до 16:00 часа на 04.01.2013 г.

    Решение № 29 14/02/2013 за прекратяване на процедурата по обособени позиции 2 и 4

11. Абонаментна поддръжка на асансьорни уредби, монтирани в сградния фонд, стопанисван и управляван от ТУ–София
    Документацията е публично достъпна от 08.11.2012 г. до 16:00 часа на 26.11.2012 г.


10. Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Филиала на TУ – София в град Пловдив
    Документацията е публично достъпна от 08.11.2012 г. до 16:00 часа на 03.12.2012 г.
      10.1. Писмо отговор от 20.11.2012 г. на въпроси към процедура № 10,
              зададени на 16.11.2012 г.
      10.2. Писмо отговор от 04.12.2012 г. на въпроси към процедура № 10,
              зададени на 30.11.2012 г.


9. Доставка на Микроелектронна/МЕМС сондова станция и оборудване за измерване и анализ в микроелектрониката
    Документацията е публично достъпна от 30.10.2012 г. до 16:00 часа на 20.11.2012 г.


8. Доставка на система за измерване на топлофизични свойства на материали
    Документацията е публично достъпна от 05.09.2012 г. до 16:00 часа на 05.10.2012 г.
      8.1. Съобщение за мястото на отваряне на оферти


7. Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на телекомуникационни услуги за нуждите на Технически университет – София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 21.08.2012 г. до 16:00 часа на 17.09.2012 г. включително
      7.1. Информация относно хода на процедурата
      7.2. Информация относно прекратяването на процедурата


6. Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи и предоставяне на фиксирани телефонни услуги за нуждите на Технически университет – София и изнесените звена
    Документацията е публично достъпна от 21.08.2012 г. до 16:00 часа на 14.09.2012 г. включително
      6.1. Писмо отговор от 04.09.2012 г. на въпроси към процедура № 6,
              зададени на 31.08.2012 г.
      6.2. Информация относно хода на процедурата
      6.3. Информация относно прекратяването на процедурата


5. Основен ремонт на ДФВС при ТУ - София
    Документацията е публично достъпна от 10.08.2012 г. до 16:00 часа на 13.09.2012 г. включително
      5.1. Писмо отговор от 27.08.2012 г. на въпроси към процедура № 5,
              зададени на 23.08.2012 г.
      5.2. Писмо отговор от 28.08.2012 г. на въпроси към процедура № 5,
              зададени на 28.08.2012 г.


4. Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Факултет и Колеж-Сливен към ТУ-София
    Документацията е публично достъпна от 07.08.2012 г. до 16:00 часа на 11.09.2012 г. включително
      4.1. Писмо отговор от 28.08.2012 г. на въпроси към процедура № 4,
              зададени на 27.08.2012 г.
    Решение № 647 19/10/2012 за прекратяване на процедура


3. Доставка на нови настолни компютърни конфигурации, преносими компютри, компютърна периферия и компютърни компоненти за нуждите на НИС при Технически университет – София“ по следните обособени позиции
    Документацията е публично достъпна от 31.07.2012 до 16.00 часа на 04.09.2012 г. включително
      3.1.Писмо отговор от 23.08.2012 г. на въпроси към процедура № 3,
              зададени на 22.08.2012 г.-
      3.2. Писмо отговор от 30.08.2012 г. на въпроси към процедура № 3,
             зададени на 28.08.2012 г.


2. Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнениена строеж „Многофункционална спортна площадка" и затекущ ремонт на помещения на Професионална гимназия покомпютърни технологии и системи - гр. Правец
    Документацията е публично достъпна от 25.07.2012 до 16.00 часа на 22.08.2012г. включително


1. Извършване на строителни и монтажни работи в сградите на Филиала на TУ–София в град Пловдив
    Документацията е публично достъпна до 19.07.2012 г. включително
    Заповед № ОП-559/01.10.2012 г. за прекратяване на процедура открита с решение № 278/26.06.2012 г.
    Решение № 563 02/10/2012 за прекратяване на процедура