ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА    Център за информационни ресурси (ЦИР)

   Център за медийни комуникации и технологии

   Издателство на ТУ - София (ИТУС)

   Университетски архив

   Сектор "Протокол"

ФИЛИАЛИ, КОЛЕЖИ И УЧИЛИЩА
към ТУ-София
   Технически университет - филиал Пловдив

   Инженерно-педагогически факултет (ИПФ)- Сливен

   Колеж по енергетика и електроника

   Колеж - Сливен

   Професионална гимназия по компютърни
     технологии и системи - гр. Правец

   Технологично училище "Електронни системи"
     към ТУ–София